3 din 5 certificatori români consideră că un apicultor nu poate produce în paralel miere ecologică și convențională

Apicultorii care vor să se certifice ecologic trebuie să îndeplinească mai multe cerințe. Alegerea certificatorului este un factor determinant pentru activitatea lor, deoarece legile pot fi interpretate și condițiile acceptate pot varia în funcție de fiecare organism în parte. Federaţia asociaţiilor apicole din România-ROMAPIS a realizat un studiu la care au participat  organisme de control și inspecție acreditate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: BCS, Ecoinspect, Agreco, MRC și CERES. Conform acestui studiu, poziția certificatorilor în ceea ce privește unele dintre temele controversate precum parafinarea stupilor, posibilitatea de a deține simultan stupine ecologice și convenționale și a producției paralele de miere este de multe ori diferită sau contradictorie. Iată care au fost răspunsurile acestora.

În primul rând, apicultorii trebuie să știe că situația în care producția de miere a unei stupine certificată ecologic poate fi considerată ecologică dacă în raza de zbor a albinelor există și culturi agricole melifere care nu sunt certificate diferă de la un organism de certificare și inspecție la altul. Pentru unii certificatori sortimente precum mierea de rapiță și floarea soarelui prezintă un risc ridicat, astfel acestea nu sunt certificate. ”Amplasarea stupinelor este astfel încât, pe o rază de 3 km de la aceasta, sursele de nectar și polen sunt formate în mod esențial din culturi produse conform regulilor agriculturii ecologice și/sau vegetație spontană și/sau din culturi tratate prin metode cu impact ecologic scăzut echivalente acelora descrise la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ( 1 ) sau la articolul 22 din Regulamentul 1257/1999 al Consiliului'( 2 ), care nu pot influența calitatea produsului apicol obținut din agricultura ecologică. Cerințele menționate anterior nu se aplică în cazul în care nu are loc o înflorire sau în cazul în care stupii sunt inactivi”, spun reprezentanții Ecoinspect. Din punctul de vedere al reprezentanților MRC mierea poate fi considerată ecologică doar în cazul în care culesul are loc din flora spontană sau de la culturi extensive.

Încă un aspect controversat este cel al posibilității apicultorilor de a deține în paralel stupine ecologice și convenționale. Conform legislației europene și a celei naționale aflate în vigoare este interzis acest lucru. Cu toate acestea, sunt organisme care acceptă acest lucru în anumite condiții.

În ceea ce privește posibilitatea unei supine certificate ecologic de a produce miere convențională în situația în care vegetația meliferă nu îndeplinește condițiile specifice apiculturii ecologice, părerile sunt diferite. Trei dintre cei cinci certificatori consideră că mierea produsă astfel va avea statut convențional. Din punctul de vedere al altor certificatori, acest lucru nu se poate realiza: ”Nu este posibil; dacă se face recoltatul de pe un teren convențional stupina va trebui să reînceapă perioada de conversie și va trebui să schimbe ceara din stupi cu ceară certificată ecologic (liberă de substanțe interzise în cazul în care nu exista pe piață ceară ecologică). Producția va fi reconsiderată ca fiind ecologică în momentul în care toată ceara a fost schimbată”, au declarat reprezentanții BCS.

Protejarea stupilor din stupinele ecologice se poate face cu vopsea ecologică. Parafinarea, ca metodă de protecție a stupilor este o soluție controversată. Unele organisme de certificare și inspecție din România admit parafinarea cu ulei de parafină, altele nu admit un asemenea tratament al lemnului, dar toate resping utilizarea parafinei topite. Neacoperirea de nici un fel a lemnului, deși are ca urmare o depreciere mult mai rapidă a stupilor este soluția general acceptată fără rezerve de certificatori.

Un alt aspect pe care trebuie să îl aibă în vedere apicultorii care doresc să realizeze conversia de la convențional la ecologic este prețul de inspecție și certificare. Costurile diferă în funcție de organism, de numărul de familii de albine gestionate, numărul locurilor în care se merge în transhumanță și distanță. Acestea îi pot costa pe apicultori până la 350 de euro pe an.

Pentru a-i ajuta pe apicultori să își obțină certificarea ecologică, ROMAPIS organizează împreună cu agenția de training Cursuri Creative, un curs de apicultură ecologică. Programul își propune să informeze cât mai mulți apicultori despre beneficiile conversiei în sistemul ecologic crescând astfel oferta pentru produse certificate pe piața autohtonă. În cadrul cursului participanții vor învăța cum să treacă de la producția de miere convențională la cea ecologică, vor afla detalii despre actele normative care reglementează apicultura ecologică, ce este permis și ce nu în stupinele certificate.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *